ZMĚNA-Přezdívková výprava za Střelou pod Rabštejnem (7. 2. 2015) VLČATA

11.02.2015 23:00
Je čas na pěší výpravu! Výpravu zahájíme z vlakového nádraží hlavního toho v Plzni. A z Žihle až po Rabštejn nad Střelou a zpět se vydáme. 
Sraz bude v 8:00 ráno a rozchod bude 6 minut před 6 večer na témže místě. 
S sebou: 100-korunu, papír a tužku, jídlo a pití na celý den, oblečení teplé a dle počasí, vybavení na schůzku a výpravu a šátek.
Hlaste účast do čtvrtka 5. 2. 18:00 na č. 722590066 nebo mail ciko.rys@gmail.com.
V případě nepřízně počasí bude zvolen náhradní vnitřní program.
 

ZMĚNA 

Kvůli chladnéme a nepříznivému počasí se sobotní výprava přesouvá do tělocvičny. Sraz v 8:30 na hlavním vlakovém nádraží, že a rozchod v 15:00 tamtéž. 

S sebou: Sportovní oblečení a čistou obuv do tělocvičny, jídlo a pití, 2 MHD lístky nebo plzeňskou kartu.

 

Děkuji, Gothaj