Klubovna je k propůjčení jiným jednotkám Junáka - Českého skauta, z. s., případně jiným skautským, dětským či spřáteleným organizacím. 

Tabulka provozních nákladů za propůjčení klubovny

Náklady Cena v Kč / Price in CZK
Za 1 noc a 1 osobu / 1 person per night 70,-
Za škody na majetku / For damages 100%
Za pobyt delší než 5 nocí (včetně), za 1 noc a 1 osobu/ For stay longer then 5 nights (including), 1 person per night 100,-

 

Rezervujte přes e-mail / booking via:

93delfini@skaut.cz

 

Tabulka zarezervovaných termínů

Booked dates

Kdo/Who Kdy/When Počet osob/Persons
 
   
Janča
Brepta
18. - 21. 4. 2019
24. - 27.4.2019
15
25
Poutníci 4. - 5. 5. 2019 10 (volno)
Třináctka Opařany 10. - 12. 5. 2019 25
Dennis Smarius 6. - 14. 7. 2019 13
Jorn Hofsteenge 14. - 21. 7. 2019 28
Ferguson  21. - 27. 7. 2019 26
9 otců 27. - 2. 8. 2019 26
Roel van de Wiel 8. - 15. 8. 2019 8
Scouting Woerden 17.8. - 24.8.2019 20